SIBILARIZACIJA - bajka - u bajci, PALATALIZACIJA - čovjek - čovječe, JOTACIJA - smrt + ju > smrću, PROMJENA IJE - JE - ocijeniti - ocjena, ZAMJENA L -O - anđeo - anđela, NAVEZAK - sad/sada, NEPOSTOJANO E - Botinec - u Botincu, NEPOSTOJANO A - pijesak - u pijesku,

Glasovne promjene (I. i II. dio, Holjevac, osmaši)

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?