1) Bartol Kašić napisao je: a) prvi rječnik b) prvu gramatiku c) prvi pravopis 2) Slika prikazuje: a) Rječnik pet najuglednijih europskih jezika b) Temelje ilirskoga jezika u dvije knjige c) Novu slavonsku i nimačku gramatiku 3) Prva gramatika naziva se: a) Gazofilacij b) Nova slavonska i nimačka gramatika c) Temelji ilirskoga jezika u dvije knjige 4) Faust Vrančić hrvatski jezik naziva: a) dalmatinskim b) ilirskim c) slavonskim 5) Slika prikazuje: a) Kašićevu gramatiku b) Vrančićev rječnik c) Vitezovićev rječnik 6) Prvi rječnik izdan je godine: a) 1559. b) 1595. c) 1604. 7) Koje narječje Kašić predlaže za osnovicu jedinstvenoga hrvatskog jezika? a) kajkavsko b) čakavsko c) štokavsko

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?