1) 10 ⚪ 8 a) b) c) 2) 7 ⚪ 7 a) b) c) 3) 5 ⚪ 9 a) b) c) 4) 8 ⚪ 4 a) b) c) 5) 3 ⚪ 6 a) b) c) 6) 10 ⚪ 10 a) b) c) 7) 6 ⚪ 2 a) b) c) 8) 1 ⚪ 4 a) b) c) 9) 2 ⚪ 2 a) b) c) 10) 9 ⚪ 3 a) b) c) 11) 0 ⚪ 5 a) b) c) 12) 3 + 1 ⚪ 0 + 7 a) b) c) 13) 10 - 2 ⚪ 5 - 2 a) b) c) 14) 6 - 0 ⚪ 8 + 2 a) b) c) 15) 8 ⚪ 5 a) b) c) 16) 9 ⚪ 10 a) b) c) 17) 10 ⚪ 6 a) b) c) 18) 3 ⚪ 7 a) b) c) 19) 4 - 0 ⚪ 4 + 0 a) b) c) 20) 5 ⚪ 1 a) b) c)

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?