Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako se zove dokument kojim je car Franjo Josip I. uveo neoapsolutizam? a) Siječanjski patent b) Srpanjski patent c) Listopadski patent d) Silvestarski patent 2) Neoapsolutizam cara Franje Josipa I. zove se još i a) Rauchov apsolutizam b) Bachov apsolutizam c) Hedervaryjev apsolutizam d) Haulikov apsolutizam 3) Car Franjo Josip I. ukinuo je neoapsolutizam dokumentom koji se zove a) Lipanjska diploma b) Srpanjska diploma c) Rujanska diploma d) Listopadska diploma 4) Eugen Kvaternik je podigao a) Karlovačku bunu b) Rakovičku bunu c) Samoborsku bunu d) Sisačku bunu 5) Pripadnik Stranke prava i "otac domovine" je a) Eugen Kvaternik b) Ante Starčević c) Ivan Mažuranić d) Josip Juraj Strossmayer 6) Krivotvorina kojom su Mađari na prijevaru dobili grad Rijeku zove se a) Riječka krivotvorina b) Riječki falsifikat c) Riječka krpica d) Riječko platno 7) Jedini hrvatski ban koji po svome porijeklu nije bio plemić je a) Eugen Kvaternik b) Ante Starčević c) Ivan Mažuranić d) Josip Juraj Strossmayer 8) Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti (danas HAZU) osnovao je a) Eugen Kvaternik b) Ante Starčević c) Ivan Mažuranić d) Josip Juraj Strossmayer  9) Ban Ladislav Pejačević je 1883.g. u Banskoj Hrvatskoj na važne zgrade postavio a) "glasne grbove" b) "dvojezične grbove" c) "nijeme grbove" d) "jednojezične grbove" 10) 1895.g. u Zagrebu je sagrađena zgrada a) Glavni željeznički kolodvor b) Umjetnički paviljon c) Autobusni kolodvor d) Hrvatsko narodno kazalište

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti