Brže osmislite bolja predavanja
Tržište - Mjesto na kojem se susreću ponuda i potražnja, Cijena - Novčani izraz vrijednosti proizvoda ili usluga, Padaju - Ako je ponuda veća od potražnje, cijene, Rastu - Ako je potražnja veća od ponude, cijene, Monopol - Situacija na tržištu kada postoji samo jedan ponuđač, Duopol - Situacija na tržištu kada postoji samo dva ponuđača, Oligopol - Situacija na tržištu kada postoji više ponuđača, Ekonomija ponude - Ekonomska politika utjecaja na ponudu, Ekonomija potražnje - Ekonomska politika utjecaja na potražnju, Ponuda - Količina proizvoda i usluga koja se nudi na tržištu, Potražnja - Količina proizvoda i usluga koju su kupci spremni platiti, Elastičnost ponude - Brzina prilagođavanja ponuđača promjenama cijena na tržištu, Elastičnost potražnje - Brzina prilagođavanja kupaca promjenama cijena na tržištu, Tržišna ravnoteža - Stanje na tržištu u kojem je ponuda jednaka potražnji,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti