1) Kakva je sljedeća rečenica po sastavu? Ivan uči matematiku dok rješava zadatke iz radne bilježnice. a) jednostavna proširena b) jednostavna neproširena c) nezavisno složena d) zavisno složena 2) Kakva je sljedeća rečenica po sastavu? Ivan uči matematiku i rješava zadatke iz radne bilježnice. a) jednostavna proširena b) jednostavna neproširena c) nezavisno složena d) zavisno složena 3) Od koliko je surečenica složena sljedeća rečenica? Danas je tata kupio Ivanu bicikl koji ima pet brzina. a) jedne b) dvije c) tri d) četiri 4) Od koliko je surečenica složena sljedeća rečenica? Rekao sam mu u lice riječi koje nije očekivao pa se naglo okrenuo i brzo nestao iza ugla. a) jedne b) dvije c) tri d) četiri 5) Od koliko je surečenica složena sljedeća rečenica? Ivan je danas sretan jer mu je tata kupio bicikl koji ima deset brzina. a) jedne b) dvije c) tri d) četiri 6) Koja je rečenica višestruko složena? a) Čovjek je pred drugim ljudima odgovoran za svoje riječi i postupke. b) Ne propusti priliku da kažeš lijepu riječ pa ćeš tako ohrabriti i druge da lijepo govore. c) Svi mi, u svim prigodama, govorimo o sebi govoreći o drugima. d) Voli sve ljude, biljke i životinje pa ćeš otkriti što čini bit života. 7) Koji je redoslijed surečenica u sljedećoj rečenici? Promatrao sam voćke koje su bile raskošne i divio se njihovoj ljepoti. a) glavna - objektna - suprotna b) glavna - atributna - sastavna c) glavna - subjektna - sastavna d) glavna - objektna - sastavna 8) Koji je redoslijed surečenica u sljedećoj rečenici? Kad je svanulo i svjetlo ušlo u kolibicu, Mor je znao da mora otići i da je sve propalo. a) glavna - subjektna - objektna - sastavna b) vremenska - glavna - zaključna c) mjesna - glavna - načinska - sastavna d) vremenska - sastavna - glavna - objektna - sastavna 9) Koji je redoslijed surečenica u sljedećoj rečenici? Važno je bilo što je Pajo bio spreman priznati pogrešku i snositi posljedice. a) glavna - objektna - isključna b) glavna - subjektna - sastavna c) glavna - atributna - sastavna d) glavna - predikatna - suprotna 10) Koji je redoslijed surečenica u sljedećoj rečenici? Ako me učiteljica bude pitala, znat ću sve, dakle dobit ću peticu. a) pogodbena - glavna - zaključna b) pogodbena - objektna - sastavna c) vremenska - glavna - isključna d) glavna - vremenska - zaključna

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?