Brže osmislite bolja predavanja
1) PASIVNI ELEKTRONIČKI ELEMENTI a) OTPORNICI b) DIODE c) LED DIODE d) ZAVOJNICE e) TRANZISTORI f) KONDENZATORI 2) AKTIVNI ELEKTRONIČKI ELEMENTI a) b) c) d) e) f)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti