1) 0.1268 · 10000 =  a) b) c) 2) 7.8 · 100 =  a) b) c) 3) 176.2 · 10= a) b) c)

Dinaridi - množenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?