Zaokruži 0.68 na jednu decimalu., Zaokruži 72.3514 na dvije decimale., Zaokruži 1.457259 na četiri decimale., Zaokruži 12.82 na najbliže cijelo., Koji broj nije na ispravnom mjestu: 0.5, 0.62, 0.65, 0.601., Zaokruži 59.906108 na najbliže cijelo., Koji broj je veći 0.71 ili 0.680?, Koji broj je najmanji: 0.512, 0.62, 0.505, 0.8?, Koji broj je manji 0.17 ili 0.2?, Koji broj je najveći: 0.622, 0.62, 0.65 ili 0.6?, Poredaj po veličini počevši od najmanjeg: 2.22, 22.2, 22.02, 2.202 i 22., Poredaj po veličini počevši od najvećeg: 9.089, 9.0108, 9.0499. 9.09..

Bingo - Zaokruživanje i uspoređivanje decimalnih brojeva

Tema

Postavke

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?