Brže osmislite bolja predavanja
1) Zagreb a) b) 2) Ivana kovač a) b) 3) Sanja Brlić a) b) 4) ubrzo će ljeto. a) b) 5) Kako si provela dan? a) b) 6) marko Kovač a) b) 7) Josip živi u stanu. a) b) 8) Marinela jurić a) b) 9) osijek a) b) 10) Moj prijatelj živi u splitu. a) b)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti