1) U zadatku 3 + 4 = 7, broj 4 je:  a) Umanjitelj b) Drugi pribrojnik c) Zbroj 2) Nina je slavila rođendan. Na torti je ugasila 5 svjećica, a dvije nije uspjela ugasiti. Koji rođendan je Nina proslavila? a) peti b) sedmi c) treći 3) Koji broj treba dodati broju 5 da se dobije broj 9? a) 4 b) 5 c) 3 4) Kako se u zadatku 6 - 2 = 4 zove broj 6? a) razlika b) umanjitelj c) umanjenik 5) Lana ima 10 bojica. Našiljila je 4 bojice. Koliko još bojica Lana mora našiljiti? a) 4 b) 5 c) 6 6) Znak > čitamo:  a) veće od b) manje od c) jednako 7) U zadatku 8 - 5 = 3,broj 3 je: a) zbroj b) razlika c) umanjenik 8) Označi točno. a) 3 + 5 = 2 + 4 b) 7 + 2 = 6 + 4 c) 10 - 2 = 4 + 4 9) Označi točno. a) 6 + 3 = 7 - 2 b) 9 - 4 < 5 - 1 c) 6 - 3 > 2 + 0  10) Sanja stoji 3. u redu. Leo stoji 5. u redu. Iva se nalazi između Sanje i Lea. Koja je Iva po redu? a) 4. b) 6. c) 2.

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?