1) Što je na slici? a) BILJKA b) ŽIVOTINJA c) ČOVJEK d) KUĆA e) LOPTA f) OBLAK 2) KOJI SU DIJELOVI BILJKE? a) KORIJEN, ZEMLJA, VODA b) KORIJEN, STABLJIKA, LIST, CVIJET c) SUNCE, LIST, LIVADA d) ZEMLJA, VODA, KORIJEN e) LIST, CVIJET f) LIST, PLOD 3) ODAKLE POTJEČE ŽIVOT BILJKE? a) IZ SJEMENKE b) IZ TLA c) IZ VODE d) IZ ZEMLJE e) OD SUNCA f) OD CVIJETA 4) ŠTO JE BILJCI POTREBNO ZA RAST I RAZVOJ? a) KIŠA, VJETAR, SUNCE b) VODA, ZEMLJA, KORIJEN c) ZRAK, ZEMLJA, ČOKOLADA d) SVJETLOST, TOPLINA, ZRAK, VODA I TLO e) SJEMENKA, TOPLINA, SNIJEG f) VODA, VATRA, SUNCE 5) ŠTO JE PRIRODA? a) SVE ŠTO VIDIŠ U KUĆI b) SVE NA LIVADI I ŠUMI c) MORA, PLANINE I RIJEKE d) ŠKOLA, KUĆE I TRGOVINE e) SVE ŠTO NAS OKRUŽUJE , A NIJE NASTALO RADOM LJUDI f) BILJKE I ŽIVOTINJE

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?