1) 14 ⚪ 12 a) b) c) 2) 11 ⚪ 11 a) b) c) 3) 6 ⚪ 17 a) b) c) 4) 13 ⚪ 8 a) b) c) 5) 8 ⚪ 15 a) b) c) 6) 10 ⚪ 1 D a) b) c) 7) 16 ⚪ 1 D i 6 J a) b) c) 8) 9 ⚪ 1 D i 7 J a) b) c) 9) 19 ⚪ 1 D i 8 J a) b) c) 10) 13 ⚪ 1 D i 9 J a) b) c) 11) 2 D ⚪ 20 a) b) c) 12) 1 D i 1 J ⚪ 13 a) b) c) 13) 1 D i 2 J ⚪ 12 a) b) c) 14) 1 D i 3 J ⚪ 19 a) b) c) 15) 1 D i 4 J ⚪ 4 a) b) c) 16) 6 J ⚪ 1 D i 9 J a) b) c) 17) 1 D i 2 J ⚪ 8 J a) b) c) 18) 1 D i 3 J ⚪ 1 D i 6 J a) b) c) 19) 1 D i 5 J ⚪ 1 D i 5 J a) b) c) 20) 2 D ⚪ 1 D i 7 J a) b) c)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?