Brže osmislite bolja predavanja
izvor - mjesto gdje rijeka započinje svoj tok, delta - razgranato riječno ušće, estuarij - ušće ljevkastog oblika, porječje - rijeka sa svim svojim pritokama, korito - udubina u kojoj rijeka ima svoj tok, vodostaj - razina vode u koritu, pritoke - manje rijeke koje se ulijevaju u veću rijeku, razvodnica - prostor bez vode koji razdvaja dva porječja ili dva slijeva , ušće - mjesto gdje rijeka završava svoj tok, slijev - prostor u koji se ulijevaju sve obližnje rijeke, riječna mreža - sve rijeke sa svojim pritokama na nekom području,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti