Brže osmislite bolja predavanja
Futur I. 1.os.jd. - voljet ću , Pluskvamperfekt 3.os.jd. - bijaše pjevao, Prezent 1.os.jd. - čitam, Aorist 3.os.mn. - rekoše, Imperativ 2.os.jd. - piši, Imperfekt 1.os.mn. - pogledavasmo, Futur II. 3.os.jd. - bude spavalo, Perfekt 1.os.mn. - vidjeli smo, Prezent 2.os.mn. - jedeš, Perfekt 3.os.mn. - kuhali su, Aorist 1.os.jd. - sjedoh, Imperativ 2.os.mn. - skačite, Futur II. 2.os.mn. - budete hodali, Imperfekt 1.os.jd. - dolazih, Futur I. 2.os.jd. - ćeš plesati, Pluskvamperfekt 1.os.mn. - bili smo vozili,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti