1) Kakvim početnim slovom pišemo imena i prezimena? a) Malim početnim slovom b) Velikim početnim slovom 2) Odaberi ispravno napisano ime i prezime. a) borna klement b) Mateo šolc c) Filip Malčić 3) Odaberi ispravno napisana imena i prezimena. Pazi, ima ih više. a) Klara polović b) rafael radmanić c) Ina Pejaković d) Nera Moslavac e) Rafael Maravić f) petra Kovačević 4) Odaberi ispravno napisanu rečenicu. a) Pavla đurčević i Petra lovrenc najbolje su prijateljice. b) Pavla Đurčević i Petra Lovrenc najbolje su prijateljice. 5) Odaberi ispravno napisanu rečenicu. a) dječak Roko voli čitati enciklopedije. b) Dječak Roko voli čitati enciklopedije. 6) Odaberi ispravno napisanu rečenicu. a) Matej i Tadej vole se zajedno igrati. b) matej i tadej vole se zajedno igrati. 7) Odaberi ispravno napisanu rečenicu. a) Nikol, Katja i Leona lijepo se slažu. b) Nikol, katja i leona lijepo se slažu. 8) Odaberi ispravno napisanu rečenicu. a) lucija marković voli se šaliti. b) Lucija Marković voli se šaliti. 9) Odaberi ispravno napisanu rečenicu.  a) On ima psa koji se zove maks. b) On ima psa koji se zove Maks. 10) Na kraju izjavne rečenice pišemo a) točku b) upitnik c) uskličnik 11) Na kraju upitne rečenice pišemo a) točka b) upitnik c) uskličnik 12) Na kraju usklične rečenice pišemo a) točka b) upitnik c) uskličnik 13) Odaberi ispravno napisanu rečenicu. a) Dobro jutro. b) Dobro jutro? c) Dobro jutro! 14) Odaberi ispravno napisanu rečenicu. a) Kako se zoveš. b) Kako se zoveš! c) Kako se zoveš? 15) Odaberi ispravno napisanu rečenicu. a) Kako si! b) Kako si? c) Kako si. 16) Odaberi ispravno napisanu rečenicu.  a) Naš vjeroučitelj zove se Matija! b) Naš vjeroučitelj zove se Matija. c) Naš vjeroučitelj zove se matija? 17) Odaberi ispravno napisanu rečenicu. a) Pazi! b) Pazi? c) Pazi.

Veliko početno slovo u imenima, prezimenima i na početku rečenice te rečenični znakovi

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?