Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja imena su dobro napisana?  a) maja b) Ana c) ivo d) siniša e) Nika 2) Koje ime MJESTA je POGREŠNO napisano? a) Varaždin b) petrijanec c) Zagreb 3) Kako pišemo imena mjesta? a) Imena mjesta pišemo malim slovom. b) Imena mjesta pišemo velikim početnim slovom. 4) Odaberi TOČNO napisane rečenice! a) Ante živi u splitu. b) Nikola dolazi iz Varaždina c) Sarina baka je iz Ludbrega. 5) Odaberi rečenicu koja je TOČNO napisana! a) Luka živi u majerju. b) luka živi u Majerju. c) Luka živi u Majerju. 6) Odaberi rečenice koje su TOČNO napisane! a) Marko horvat živi u Varaždinu. b) Sara Leskovar dolazi iz Sračinca. c) Mijina teta živi u Zagrebu. d) Leo kranjčec živi u varaždinu. 7) Koja imena mjesta su POGREŠNO napisana? a) ivanec b) Varaždin c) zagreb d) karlovac e) Sračinec 8) Koji učenik se ISPRAVNO predstavio? a) Ja sam Ivan Horvat i dolazim iz varaždina. b) Ja se zovem Leon Leskovar i živim u Zagrebu. c) Ja sam Nikola lacković i živim u ludbregu. d) Moje ime je Duje Lovren i živim u Dubrovniku. e) Zovem se Ante Dubovečak i živim u Sračincu. 9) Koja učenica se ISPRAVNO predstavila? a) Zovem se Jana Perić. Mjesto u kojem živim zove se Majerje. b) Moje ime je Iva horvat, Dolazim im varaždina. c) Zovem se Silvija Ostrički. Živim u Zagrebu. d) Ana Kovač je moje ime. Živim u Varaždinu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti