Brže osmislite bolja predavanja
Correct: Matej Dimnjašević, Pavla Đurčević, Nikol Ferenac, Tadej Iveković, Borna Klement, Petra Kovačević, Petra Lovrenc, Filip Malčić, Rafael Maravić, Lucija Marković, Nera Moslavac, Roko Moslavac, Ina Pejaković, Klara Polović, Rafael Radmanić, Katja Runjak, Leona Šmer, Mateo Šolc, Ana Jezerčić, Mirna Šimić, Incorrect: matej dimnjašević, Pavla đurčević, nikol Ferenac, tadej iveković, Borna klement, petra Kovačević, petra lovrenc, Filip malčić, rafael maravić, lucija Marković, nera moslavac, roko Moslavac, Ina pejaković, klara polović, rafael Radmanić, Katja runjak, leona šmer, Mateo šolc, ana jezerčić, Mirna šimić,

Veliko početno slovo u imenima i prezimenima

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti