1) Jelöld be a megújuló energiaforrást! a) urán b) kőolaj c) szél d) földgáz 2) Melyik nem megújuló energiaforrás? a) szén b) nap c) szél d) víz 3) Mi jellemző a fosszilis energiaforrásra? a) őskorban keletkeztek növényi és állati maradványokból, levegőtől elzártan, egyesülés során b) őskorban keletkeztek növényi és állati maradványokból, levegőtől elzártan, bomlás során c) ilyen pl.: a napenergia 4) Melyik ásványi szénnek van a legkevesebb széntartalma? a) tőzeg b) lignit c) barnakőszén d) feketekőszén e) antracit 5) A magyarországi kőszéntelepeken elsősorban ...........t bányásznak uA magyarországi kőszéntelepeken elsősorban lignitet bányásznak A magyarországi kőszéntelepeken elsősorban ...........t bányásznak  a) tőzeg b) lignit c) barnakőszén d) feketekőszén e) antracit 6) Melyik ásványi szénnek van a legnagyobb széntartalma? a) tőzeg b) lignit c) barnakőszén d) feketekőszén e) antracit 7) Mire használják a napelemet? a) meleg víz előállítására b) szélenergia raktározására c) elektromos áram előállítására d) kőolaj frakcionálására 8) Az ásványi szenek különböző összetételű .............................anyagok. a) higroszkópos b) széntartalmú c) radioaktív 9) Az ásványi szenek kémiailag nem tiszták, a szénen kívül ........tartalmú vegyületeket és szerves anyagokat is tartalmaznak. a) hidrogén b) kén c) vas d) szénhidrogén 10) Az antracit szén tartalma 92-98 %. a) igaz b) hamis 11) Az lignit szén tartalma 20 %. a) igaz b) hamis 12) A barnakőszén széntartalma 48 %. a) igaz b) hamis 13) Az atomerőművekben...................használnak. a) uránt b) urán-dioxidot c) urán-trioxidot 14) 5-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogének elegye a ................................ a) földgáz b) pakura c) kőolaj 15) A kőolaj frakciói közül legelőször keletkezik: a) benzin b) pakura c) dízelolaj d) petróleum 16) A kerozint.................ból/ből állítják elő. a) benzin b) gázolaj c) petróleum 17) Fő összetevője a metán, merkaptángázzal szagosítják. a) kőolaj b) földgáz c) pakura 18) Mit ábrázol a kép? a) napelem b) napkollektor c) geotermikus energia d) biomassza 19) A Föld felszínétől a középpontja felé haladva 100 méterenként ......°C –kal emelkedik a hőmérséklet a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 20) Folyékony fosszilis energiahordozó. a) biomassza b) kőolaj c) földgáz d) víz 21) Főként a folyók mozgási energiáját kihasználó energiatermelő egység. a) hőerőmű b) naperőmű c) szélerőmű d) vízerőmű 22) 1.Olyan energiatermelő egység, melyet a levegő mozgása hajt.  Olyan energiatermelő egység, melyet a levegő mozgása hajt. a) hőerőmű b) naperőmű c) szélerőmű d) vízerőmű 23) A kőolaj, földgáz és kőszén összefoglalva ilyen energiahordozó. a) biomassza b) fosszilis c) geotermikus

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?