1) 7.45 +8.97= a) 16.32 b) 16.52 c) 15.42 d) 16.42 e) 1.642 f) 1 642 2) 26.9 + 86.59 = a) 113 b) 11.349 c) 113.49 d) 1 134.9 e) 235 3) 48 + 79.5 = a) 126.5 b) 126.6 c) 127.6 d) 127 e) 127.5 f) 12.75 4) 59.637 + 6.58 = a) 66.217 b) 65.217 c) 66.117 d) 662.17 5) 75.9 + 6.5 + 168.4 = a) 239.8 b) 249.8 c) 250.8 d) 250 e) 259.7 f) 24.344 6) 5.05 + 505 + 50.5 = a) 65.055 b) 559 c) 560 d) 559.55 e) 560.55 7) 9.65 + 77 + 368.7 = a) 444 000 b) 445 c) 445.435 d) 455.435 e) 445.535 f) 455.35 8) 6.56 + 65.6 + 0.656 + 656 = a) 728.716 b) 727,816 c) 728.816 d) 727.706 e) 718.816 f) 717.726 9) 55.84 + 6.65 + 179. 6 + 5.678 + 6 = a) 353,758 b) 253,668 c) 253.768 d) 252.768 e) 252.668 10) 9.4 + 724.63 + 75 + 278.387 + 2. 4567 = a) 1 189.8737 b) 1 089.8737 c) 1 189.8737 d) 1 089.7737 e) 1 089.8737 11) 4.3 + ( 5.4 + 2.2) + 1.1 = a) 14 b) 12 c) 13 d) 12.9 e) 13.1 f) 13.3 12) 2.85 + ( 28.5 + 2.85) + 285 = a) 319.2 b) 318.2 c) 219 d) 319 e) 320 f) 318.9 13) [2.5+ ( 3.57 + 46 .56)] + ( 5.87 +8.5) = a) 66 b) 66. 67 c) 67 d) 66.87 e) 68 f) 66.6 14) Marko je na izlet ponio 125.56 kn, Luka 146.69 kn, a Ivan 140 kn. Koliko su njih tri zajedno ponijeli na izlet? a) 411.15 kn b) 412.25 kn c) 412.15 kn d) 411.25 kn e) 412.25 kn 15) Složi slova kako su napisani redni brojevi zadataka (3-1-12-3-7-10-1 5-1 11-7-5-14-7 2-8-13-14-9-13-6-4). Koja je to latinska izreka? a) Bolje ne započeti, nego stati na pola. b) Sreća pomaže hrabre. c) Mi o vuku, vuk na vrata. d) Neznanje je majka drskosti. e) Preko trnja do zvijezda. f) Svatko je kovač svoje sreće.

Zbrajanje decimalnih brojeva II. ~ PUTUJEMO HRVATSKOM (Zapiši slovo uz sliku pored točnog rješenje.)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?