Brže osmislite bolja predavanja
1) MORSKI REZERVAT U IŽ JE: a) UČKA b) PAZINSKA JAMA c) OTOČJE BRIJUNI d) LIMSKI ZALJEV e) MOČVARA PALUD f) ZLATNI RT ROVINJ 2) NAJOPASNIJA ZMIJA OTROVNICA U IŽ JE: a) SLJEPIĆ b) BJELOUŠKA c) POSKOK 3) PARK PRIRODE U IŽ JE: a) VELEBIT b) RISNJAK c) ĆIĆARIJA d) MOTOVUNSKA ŠUMA e) ŠIJANSKA ŠUMA f) UČKA 4) ZAKONOM ZAŠTIĆENE BILJKE U IŽ SU (VIŠE JE TOČNIH ODGOVORA): a) CIKLAMA b) LOVOR c) RUŽMARIN d) POLJSKA ORHIDEJA e) VISIBABA f) TRPUTAC 5) BOLEST BJESNOĆU PRENOSE: a) RIBE b) LASTAVICE c) LISICE d) SRNA 6) HRAST LUŽNJAK RASTE: a) U ŠIJANSKOJ ŠUMI b) NA UČKI c) NA ĆIĆARIJI d) U MOTOVUNSKOJ ŠUMI 7) ISTARSKO GOVEDO ILI: a) KRAVA b) BOŠKARIN c) OVAN 8) NACIONALNI PARK U ISTRI JE : a) LIMSKI ZALJEV b) MEDULINSKI OTOK c) OTOČJE BRIJUNI 9) REZERVAT PTICA -PALUD NALAZI SE BLIZU: a) LABINA b) POREČA c) MOTOVUNA d) NOVIGRAD e) ROVINJA f) PAZINA 10) U JAMI BAREDINE ŽIVI ZAŠTIĆENA ŽIVOTINJA: a) BOŠKARIN b) KOZA c) MAGARAC d) ČOVJEČJA RIBICA e) SURI ORAO 11) GLJIVE KOJE RASTU U MOTOVUNSKOJ ŠUMI SU : a) VRGANJI b) ŠAMPINJONI c) TARTUFI 12) PARK ŠUME U ISTRI SU (2 TOČNA ODGOVORA): a) ZLATNI RT ROVINJ b) UČKA c) MOTOVUNSKA ŠUMA d) ŠIJANSKA ŠUMA 13) 2 GRADIĆA U ISTRI KOJA SPADAJU U ZAŠTIĆENI KRAJOLIK SU: a) LABIN b) GRAČIŠĆE c) BUZET d) PIĆAN e) MOTOVUN f) BUJE 14) SURI ORAO ŽIVI : a) NA UČKI I ĆIĆARIJI b) U PAZINSKOJ JAMI c) U MOČVARI PALUD 15) LJEKOVITE I ZAČINSKE BILJKE U IŽ SU (3 TOČNA ODGOVORA): a) ĐURĐICA b) KADULJA c) LJILJAN d) RUŽMARIN e) PLANINSKI JAGLAC f) MASLAČAK 16) NA OBALI KRAJ MJESTA BALE PRONAĐENE SU : a) ZAŠTIĆENE BILJKE b) DIVLJE ŽIVOTINJE c) KOSTI DINOSAURA 17) HRAST CRNIKA,PLANIKA,LOVOR, BOR SU: a) LISTOPADNE STABLA b) VAZDAZELENA STABLA c) UKRASNA STABLA 18) NA UČKI I ĆIĆARIJI PRETEŽNO RASTE: a) HRASTOVA ŠUMA b) BOROVA ŠUMA c) BUKOVA ŠUMA 19) U LIMSKOM ZALJEVU SE UZGAJAJU: a) SRNE b) OVCE c) DAGNJE I PRSTACI d) HOBOTNICE e) PERISKE 20) U KAKVOJ ŠUMI RASTE TARTUF: a) BUKOVOJ ŠUMI b) ŠUMI HRASTA MEDUNCA c) ŠUMI HRASTA LUŽNJAKA d) BOROVOJ ŠUMI

BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET;ZAŠTIĆENA PRIRODA ISTARSKE ŽUPANIJE

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti