0.74 : 0.2 = - 3.7, 19.5 : 3 = - 6.5, 5.52 : 0.3 = - 18.4, 0.028 : 0.07 = - 0.4, 2.53 : 0.2 = - 12.65, 1.04 : 0.4 = - 2.6, 3.7 : 0.05 = - 74, 7.32 : 0.6 = - 12.2, 5.21 : 0.8 = - 6.5125,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?