Brže osmislite bolja predavanja
IMENICE: sok, okvir, ogledalo, nebo, kukci, livada, trava, ljubav, srce, žaba, grmljavina, jelo, GLAGOLI: pjevao je, igra se, spava, leži, gleda, dodaje, misli, otapa se, PRIDJEVI: drvena, travnata, razigrana, seoska, majčina, Nikolinin, miroljubiv, crvena, kratka, svjetlucavo, metalna,

Vrste riječi (Imenice, glagoli, pridjevi)

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti