Brže osmislite bolja predavanja
U tvornici je zaposleno 1104 radnika kojji rade u 3 smjene. Koliko radnika radi u jednoj smjeni, ako ih u svakoj smjeni radi jednako mnogo?, Šestero radnika je za sedam dana zasadilo 5208 borova. Koliko borova su zasadili u jednom danu?, Djed je petorici unuka darovao 985 kuna. Koliko je kuna dobio svaki unuk?, Podijeli i rezultat provjeri množenjem. 7436 : 4 =, Trgovac je na 24 police složio 792 kutije keksa. Koliko je kutija stavio na svaku policu?, U kamion je natovareno 8 vreća po 45 kg graha, 7 sanduka po 76 kg krumpira i 15 sanduka po 86 kg luka. Koliko je kg povrća natovareno u kamion?, Podijeli skraćenim postupkom 345688 : 7 =, Pomnoži pisanim postupkom brojeve 356 i 8., Koliki je umnožak brojeva 25925 i 9., U jednoj kinodvorani dnevno se prikaže 38 filmova. Koliko se filmova prikaže u 58 dana ', Cijena kopački za jednog igrača iznosi 752 kune.Koliko je novca potrebno za 24 para kopački?.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti