1) Broj 2.13 je manji od a) 2.11 b) 2.1 c) 2.127 d) 2.09 e) 2.3 f) 2.053 2) Broj 5.4 je veći od a) 5.5 b) 5.42 c) 5.316 d) 5.469 e) 5.99 f) 5.444 3) Koje su tvrdnje točne? a) 2.2 < 2.12 b) 3.38 > 3.5 c) 4.45 = 4.450 d) 6.98 > 7 e) 5.23 > 5.126 f) 1.85 < 1.9 4) Koje su tvrdnje točne? a) 0.02 < 0.013 b) 10.63 > 10.6 c) 55.5 < 55.45 d) 28.9 < 28.33 e) 11.5 > 11.3 f) 8.88 < 8.808

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?