l - litra, dl - decilitar, m - metar, dm - decimetar, kg - kilogram, h - sat, min - minuta, dag - dekagram, t - tona, g - gram, hl - hektolitar, cm - centimetar, mm - milimetar, km - kilometar, npr. - na primjer, itd. - i tako dalje, r. - razred, uč. - učenik, šk. - škola, OŠ - osnovna škola, lp - lipa, kn - kuna, km/h - kilometara na sat, br. - broj, str. - stranica, god. - godina, dr. - doktor, tj. - to jest,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?