kg - tömeg, g - tömeg, l - űrtartalom, ml - űrtartalom, m - hosszúság, cm - hosszúság, dkg - tömeg, hl - űrtartalom, km - hosszúság, mm - hosszúság, dm - hosszúság,

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?