1) 1+1 a) 0 b) 2 c) 1 2) 9-5 a) 9 b) 5 c) 4 d) 3 3) 3+3 a) 6 b) 0 c) 3 d) 9 4) 10-3 a) 6 b) 5 c) 10 d) 7 5) 5+1 a) 5 b) 1 c) 6 6) Da li ti se svidio kviz a) Da b) Bio je težak c) Ne

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?