1) Koja riječ je pravilno napisana? a) čamčič b) čamčić c) ćamčić 2) Koja riječ je pravilno napisana? a) hlaće b) hlače 3) Koja riječ je pravilno napisana? a) rućni b) ručni 4) Koja riječ je pravilno napisana? a) strićev b) stričev 5) Koja riječ je pravilno napisana? a) kamenčić b) kamenčič c) kamenćić 6) Koja riječ je pravilno napisana? a) zagrebački b) Zagrebački c) zagrebaćki 7) Koja riječ je pravilno napisana? a) grančica b) granćica 8) Koja riječ je pravilno napisana? a) crvić b) crvič 9) Koja riječ je pravilno napisana? a) ćistoća b) čistoća c) ćistoča 10) Koja riječ je pravilno napisana? a) andžeo b) anđeo 11) Koja riječ je pravilno napisana? a) ladža b) lađa 12) Koja riječ je pravilno napisana? a) ključič b) ključić c) kljućić

Vježbanje i ponavljanje: Č, Ć, Đ, DŽ

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?