1) Hány dl egy l ? a) 5 b) 10 c) 15 2) 50×5 a) 250 b) 25 c) 32 3) 9:9 a) 2 b) 1 c) 0 4) 60×9 a) 540 b) 54 c) 6667 5) 7×7 a) 48 b) 50 c) 49 6) Hány ml egy l ? a) 1000 b) 100 c) 222 7) 8×2 a) 16 b) 26 c) 6 8) Hány hl egy l ? a) 100 b) 50 c) 1000 9) 8×8 a) 65 b) 63 c) 64 10) 1×9 a) 1 b) 9 c) 0

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?