____ dužine je pravac koji prolazi ____ ____ i ____ je na nju. ____ ____ simetrale dužine ____ je udaljena od ____ točaka te ____. ____ dužine je ____ te ____ koja je jednako udaljena od ____ krajnjih ____. ____ je ____ koja spaja bilo koje ____ točke ____. Promjer je ____ koja spaja 2 točke ____ i prolazi njezinim ____. ____ ____ se naziva ____ i označava se sa d. Kružnica je ____ svih ____ ____ koje su jednako ____ od neke ____. Pravac je ____ ____ ____. Polupravac je ____ ____ koja je ____ samo na ____ ____. ____ je ravna crta koja ____ omeđena na ____ ____.

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?