1) Prepoznaj PRAVILNO napisanu rečenicu. a) Bio sam sa Anom b) Bio sam s Anom. c) Bio sam sa Martinom. d) Bio sam s Svenom. 2) Prepoznaj PRAVILNO napisanu rečenicu. a) Pišem olovkom b) Pišem s olovkom. c) Pišem sa olovkom. 3) Prepoznaj PRAVILNO napisanu rečenicu. a) Bio je sa Franjom. b) Bio je s Franjom. c) Bio je s Sanjom. d) Bio je sa Marinom. 4) Prepoznaj PRAVILNO napisanu rečenicu. a) Došao sam sa vlakom. b) Došao sam s vlakom. c) Došao sam vlakom. 5) Prepoznaj PRAVILNO napisanu rečenicu. a) Nemam problema sa psom. b) Nemam problema s psom. 6) Prepoznaj PRAVILNO napisanu rečenicu. a) On je tu s menom. b) On je tu samnom. c) On je tu sa mnom. d) On je tu sa menom. 7) Prepoznaj PRAVILNO napisanu rečenicu. a) Dopisujem se s Anitom i sa Žanom. b) Dopisujem se sa Anitom i sa Žanom. c) Dopisujem se sa Anitom i s Žanom. d) Dopisujem se s Anitom i s Žanom. 8) Prepoznaj PRAVILNO napisanu rečenicu. a) Doma sam s mamom, sa tatom i sa sestrom. b) Doma sam s mamom, s tatom i sa sestrom. c) Doma sam sa mamom, sa tatom i sa sestrom. d) Doma sam s mamom, sa tatom i s sestrom.

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?