11 - JEDANAEST, 12 - DVANAEST, 13 - TRINAEST, 14 - ČETRNAEST, 15 - PETNAEST, 16 - ŠESTNAEST, 17 - SEDAMNAEST, 18 - OSAMNAEST, 19 - DEVETNAEST, 20 - DVADESET.

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?