10 11 12 13 ____ 15 16 8 9 10 ____ 12 ____ 14 15 18 17 16 ____ 14 ____ 7 8 ____ 10 ____ 12 13 13 14 15 16 ____ 18 19 8 9 10 ____ 12 ____ 14 15 14 13 12 ____ 10 ____ 8 16 15 ____ 13 12 ____ 10 9 16 17 18 19 ____

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?