1) Na slici je... a) jezero b) potok c) rijeka 2) Rijeka teče... a) ušća do prema izvora b) od izvora prema ušću c) od vodopada do izvora 3) Uz rijeku voda tekućica je i ... a) more b) potok c) jezero 4) Uz obale potoka i rijeka najčešće raste drveće: a) hrast, bukva i breza b) bor, smreka i jela c) vrba topola i joha 5) Ovo je... a) vrba b) topola c) joha 6) Ovo je... a) vrba b) topola c) joha 7) Ovo je... a) vrba b) topola c) joha 8) Ovo je... a) mahovina b) vodena kuga c) alga 9) Odaberi štuku. a) b) c) 10) Ovo je... a) pastrva b) šaran c) štuka 11) U hladnim brzim gorskim potocima najčešća je riba... a) pastrva b) štuka c) šaran 12) Vidra se hrani... a) ribom i rakovima b) algama c) vodenom kugom 13) Ovo je ... a) močvara b) jezero c) lokva 14) Ovo je ... a) rijeka b) jezero c) močvara 15) Jezero i močvara su... a) vode tekućice b) podzemne vode c) vode stajaćice 16) Duge, oštre listove ima... a) rogoz b) lopoč c) trska 17) Ovo je... a) močvarna perunika b) lokvanj c) lopoč 18) Odaberi lokvanj. a) b) c) 19) Ličinke komarca i vretenca razvijaju se... a) u zraku b) u vodi c) u tlu 20) Vretence živi u ... a) u zraku b) u vodi c) u tlu 21) Ptice močvarice su... a) vrabac, golub i kos b) lastavica, čigra i čvorak  c) divlja patka, čaplja i roda 22) Ovo je... a) roda b) čaplja c) divlja patka 23) Ovo je... a) štuka b) šaran c) som 24) U kopnenim vodama živi zmija... a) poskok b) bjelouška c) udav 25) Odaberi najpoznatijeg i najglasnijeg stanovnika stajaćih voda. a) b) c)

Živi svijet u vodama tekućicama i stajaćicama

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?