1) +6°C hűlt 4°C a) 2°C b) 4°C c) -1°C d) 10°C e) 5°C f) 7°C 2) -1°C melegedett 4°C a) 9°C b) 3°C c) -4°C d) -2°C e) 1°C f) 0°C 3) +5°C melegedett 3°C a) 4°C b) 0°C c) 2°C d) 7°C e) 8°C f) 9°C 4) -3°C melegedett 2°C a) 1°C b) -1°C c) 0°C d) -4°C e) -5°C f) 2°C 5) -7°C hűlt 3°C a) 10°C b) -10°C c) -4°C d) 4°C e) 0°C f) 3°C 6) -6°C melegedett 6°C a) -12°C b) 0°C c) 12°C d) 9°C e) 5°C f) 10°C 7) 8°C melegedett 7°C a) 1°C b) -1°C c) 15°C d) -15°C e) 16°C f) 13°C 8) 12°C melegedett 7°C a) 20°C b) 18°C c) 17°C d) 13°C e) 15°C f) 19°C 9) 20°C hűlt 9°C a) 12°C b) 17°C c) -17°C d) 4°C e) 11°C f) 0°C 10) 9°C hűlt 12 °C a) 5°C b) 3°C c) -4°C d) -7°C e) 6°C f) -3°C 11) -8°C melegedett 4 °C a) 4°C b) -3°C c) 12°C d) -12°C e) -4°C f) -11°C

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?