1) Dobar dan a) b) c) 2) Kako ste a) b) c) 3) Želiš li se igrati a) b) c) 4) Moram pitati mamu a) b) c) 5) Gledaj a) b) c) 6) Danas idemo u kazalište a) b) c) 7) Jesi li sigurna a) b) c) 8) Pitajmo učiteljicu a) b) c)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?