Brže osmislite bolja predavanja
1) 3+12 a) 15 b) 0 c) 20 2) 16+4 a) 2 b) 20 c) 9 3) 9+6 a) 15 b) 1 c) 2

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti