1) Ha egy négyszög két szemközti szöge derékszög, akkor az téglalap. a) igaz b) hamis 2) A deltoid átlói felezik a belső szögeket. a) igaz b) hamis 3) Ha az ABCD négyszög téglalap, akkor átlói felezik egymást a) igaz b) hamis 4) Ha az ABCD négyszög átlói felezik egymást, akkor ez a négyszög téglalap. a) igaz b) hamis 5) Ha az ABCD négyszög nem téglalap, akkor átlói nem felezik egymást. a) igaz b) hamis 6) A szabályos ötszög középpontosan szimmetrikus. a) igaz b) hamis 7) A szabályos tizenhétszögben az egyik csúcsból kiinduló összes átló a tizenhétszöget 15 háromszögre bontja. a) igaz b) hamis 8) Egy hat oldalú konvex sokszögnek 6 átlója van. a) hamis b) igaz 9) Ha egy sokszög minden oldala egyenlő hosszú, akkor a sokszög szabályos. a) hamis b) igaz 10) Számítsa ki a szabályos tizenkétszög egy belső szögének nagyságát! a) 150° b) 180° c) 130° d) 1800° 11) A szabályos nyolcszög egy belső szögének nagysága 135°. a) igaz b) hamis

Négyszögek - sokszögek - kvíz

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?