Brže osmislite bolja predavanja
1) ŠTO JE NA SLICI? a) KOVANICE b) NOVČANICE 2) ŠTO JE NA SLICI? a) KOVANICE b) NOVČANICE 3) NAZIV ZA HRVATSKI NOVAC JE a) DABAR b) PUMA c) KUNA 4) KRATICA ZA HRVATSKI NOVAC JE a) KN b) kon c) kun 5) DAVID JE KUPIO DVIJE ČOKOLADICE KOJE KOŠTAJU 3 KN I LIZALICU KOJA KOŠTA 2 KN. KOLIKO JE KUNA DAVID POTROŠIO? a) 6 KN b) 9 KN c) 8 KN

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti