Brže osmislite bolja predavanja
Crkva sv. Donata - Zadar, Crkvica sv. Križa - Nin, Rimski amfiteatar - Pula, Sinjska alka - Sinj, Viteški bojni ples sa mačevima - moreška - Korčula, Bunje ili kažuni - okrugle poljske kućice u Istri, Marko Marulić - hrvatski književnik, Juraj Dalmatinac - graditelj i kipar, Ruđer Bošković - znanstvenik i filozof, Bašćanska ploča - Jurandvor, otok Krk,

Povijesne i kulturne znamenitosti primorskih krajeva

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti