Brže osmislite bolja predavanja
Točno: Lina ima ujnu ., Tko ima ujnu ?, Mama ima Enu . , Vani nema Ivane ., Moje ime je Jana ., Što ima Lana?, Netočno: lina ima ujnu ., tko ima ujnu ., Mama ima emu ., vani nema Ivane ., ujna je Maja., mama ima Lanu i linu .,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti