Brže osmislite bolja predavanja
io leggo - ja čitam, tu leggi - ti čitaš, lui legge - on čita, lei scrive - ona piše , io disegno - ja crtam, tu disegni - ti crtaš , lui disegna - on crta, lei canta - ona pjeva,

Tema

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti