1) Nemi identitás  a) minden ember mélyen és egyedi módon megélt társadalmi neme. b) a szexuális és nemi kisebbségek összefoglaló megjelölésére használatos kifejezés c) nemi hovatartozás felnőttkori megválaszthatósága 2) Poligámia a) olyan családi forma, amelyben egy nőnek egyidejűleg több férje van b) az a családi forma, melyben a férj több feleséggel, vagy a feleség több férjjel rendelkezikolyan családi forma, amelyben egy nőnek egyidejűleg több férje van c) az a családi forma, amelyben egy férfinak egyidejűleg több felesége is van 3) Queer a) olyan előítélet, diszkrimináció, amely a férfiak vagy nők nemén vagy nemi szerepén alapul. b) gyűjtőfogalom az olyan szexuális és nemi kisebbségek jelölésére, akik nem heteroszexuálisak c) a nők politikából való kirekesztését támogató csoport 4) Poliandria a) olyan családi forma, amelyben egy nőnek egyidejűleg több férje van b) az a családi forma, melyben a férjnek több felesége, vagy a feleségnek több férje van c) az a családi forma, amelyben egy férfinak egyidejűleg több felesége is van 5) LMBT a) a szexuális és nemi kisebbségek összefoglaló megjelölésére használatos kifejezés b) azonos neműek alkotta gazdasági társaság c) XXI. századi feminista csoport, akik a társadalmi egyenlőségért harcolnak 6) Poligínia a) olyan családi forma, amelyben egy nőnek egyidejűleg több férje van b) az a családi forma, melyben a férj több feleséggel, vagy a feleség több férjjel rendelkezik c) az a családi forma, amelyben egy férfinak egyidejűleg több felesége is van 7) Társadalmi nem vagy gender a) olyan tanult (nem biológiai) tulajdonságok, szerepek, viselkedésmódok halmaza, amelyet a társadalom elvár az egyéntől biológiai neme alapján b) törekvés, amely a biológiai nemünknek megfelelő viselkedésminták mindenkori alkalmazását hangsúlyozza c) elmélet, amely kimondja, hogy a fiérfiak és nők a születési nemüknek megfelelően viselkednek 8) Feminizmus a) a férfiak felsőbbrendűségét bíráló, kritizáló vélemények és elméletek gyűjtőfogalma b) a nemi kisebbségeket összefoglaló kifejezés c) olyan politikai eszmerendszer és a hozzá kapcsolódó emberi jogi mozgalmak gyűjtőfogalma, melynek közös célja a nemek közti egyenjogúság politikai, gazdasági, személyes és társadalmi szintű megvalósítása 9) Szexizmus a) a nemiség előtérbe helyezése b) olyan előítélet, diszkrimináció, amely a férfiak vagy nők nemén vagy nemi szerepén alapul c) társadalmi irányvonal, a külsőségek hangsúlyozását hirdeti 10) Nemi önkifejezés a) egy ember viselkedésének, beszédmódjának, megjelenésének az a része, amellyel társadalmi nemét fejezi ki b) tanult viselkedésminta, a biológiai nemi identitást jelenti c) deviáns viselkedésminták magyarázatára használt fogalom

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?