Brže osmislite bolja predavanja
1) Velikim početnim slovom piše se a) svaka riječ u rečenici. b) prva riječ u rečenici. c) samo zadnja riječ u rečenici. 2) Odaberi točno napisane rečenice. a) Robert voli jesti jagode. b) jao, boli me prst! c) Koji je danas dan? 3) Velikim početnim slovom pišemo a) ime b) ime i prezime c) samo prezime 4) Odaberi točno napisana imena i prezimena. a) Ljubica Babić b) Ivana Ivandić c) nikolina Perković d) hrvoje marulić e) kristina Lončar f) Vanesa Šarić 5) U imenima naseljenih mjesta veliko početno slovo piše se a) u svakoj riječi imena mjesta b) malim početnim slovom u svakoj riječi imena c) u svakoj riječi imena mjesta, osim i, u , na i pod 6) Odaberi točno napisane nazive naseljenjih mjesta. a) Beli Manastir b) velika mlaka c) Bol na braču d) Sveti Petar u Šumi e) Severin na Kupi f) dubrovnik

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti