Brže osmislite bolja predavanja
1) Hrana je energija a) b) c) 2) Jedeš li povrće a) b) c) 3) Dobro jutro a) b) c) 4) Hura a) b) c) 5) Sunce daje toplinu a) b) c) 6) Energija nas pokreće a) b) c) 7) Što je energija a) b) c) 8) Vježbajmo a) b) c) 9) Kako radi mobitel a) b) c)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti