Brže osmislite bolja predavanja
1) NAZIV ZA HRVATSKI NOVAC JE? a) DOLAR b) KUNA c) DABAR 2) ŠTO JE PRIKAZANO NA SLICI? a) KOVANICE b) NOVČANICE 3) ŠTO JE PRIKAZANO NA SLICI? a) KOVANICE b) NOVČANICE 4) KOJU KRATICU MOŽEMO PISATI UMJESTO RIJEČI KUNA? a) kn b) KN c) kun 5) KOLIKO NA SLICI IMA NOVACA? a) 20 KUNA b) 10 KUNA c) 30 KUNA 6) KOLIKO OVDJE IMA NOVACA? a) 2 KUNE b) 3 KUNE c) 4 KUNE 7) KOLIKO JE OVDJE KUNA? a) 6 KUNA b) 8 KUNA c) 7 KUNA 8) KOLIKO ANA IMA KUNA? a) 15 kn b) 16 kn c) 17 kn 9) KOLIKO KUNA IMA MARKO? a) 15 kn b) 16 kn c) 17 kn 10) KOLIKO KUNA JE NA SLICI? a) 20 kn b) 11 kn c) 10 kn 11) SARA JE IMALA 10 KUNA. U DUĆANU JE POTROŠILA 7 KUNA. KOLIKO JOJ JE KUNA OSTALO? ODABERI TOČAN RAČUN I ODGOVOR. a) 10 + 7 = 17 OSTALO JOJ JE 17 kn. b) 10 - 7 = 3 OSTALE SU JOJ 3 kn. 12) IVAN JE U KASICI IMAO 5 KUNA. BAKA MU JE DALA JOŠ 4 KUNE. KOLIKO KUNA IVAN IMA U KASICI? ODABERI TOČAN RAČUN I ODGOVOR! a) 5 - 4 = 1 IVAN U KASICI IMA 1 KUNU. b) 5 + 4 = 9 IVAN U KASICI IMA 9 KUNA.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti