1) Kako se još može zapisati razlomak 10/7 ? a) 1 3/7 b) 0 10/7 c) 7+3/7 d) 10 7 2) Koji je od sljedećih mješoviti broj? a) 1 685 b) 6 1/3 c) 9/15 d) 5.7 3) Koji je od sljedećih nepravi razlomak? a) 2/3 b) 15/10 c) 65/70 d) 3/5 4) Koja od sljedećih slika prikazuje 3/4? a) b) c) d) 5) Razlomak se sastoji od x razlomačke crte i nazivnika. X je ... a) ...brojnika b) ...brojevnika c) ..nazivnjaka d) razlomne crte 6) 1 2/5 i 5/3 su... a) ...mješoviti broj i pravi razlomak. b) ...prirodni broj i pravi razlomak. c) ...mješoviti broj i nepravi razlomak. 7) Izbaci uljeza! a) razlomačka crta b) nazivnik c) mješoviti broj d) brojnik 8) Izbaci uljeza! a) 15/20 b) 1 2/3 c) 6/5 9) Razlomak je veći od jedan ako... a) ...je brojnik veći od nazivnika. b) ...je nazivnik manji od brojnika. c) ...nema razlomačke crte. d) ...je nazivnik jednak brojniku. 10) 8 1/5 je... a) ...mješoviti broj. b) ...prirodni broj. c) ...decimalni broj.

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?