G-H-D - Tonika G-dúrban, D-Fisz-A - Domináns G-dúrban, C-E-G - Szubdomináns G-dúrban, F-A-C - Tonika F-dúrban, B-D-F - Szubdomináns F-dúrban, A-C-E - Tonika a-mollban, E-G-H - Domináns a-mollban, A-Cisz-E - Tonika A-dúrban, Esz-G-B - Szubdomináns B-dúrban,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?