1) Legyen UGYANANNYI! a) b) 2) Legyen UGYANANNYI! a) b) 3) Legyen KEVESEBB! a) b) 4) Legyen TÖBB! a) b) 5) Legyen TÖBB! a) b) 6) Legyen TÖBB! a) b) 7) Legyen UGYANANNYI! a) b) 8) Legyen KEVESEBB! a) b)

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?